Dấu hiệu bệnh lý là gì? Phân biệt dấu hiệu bệnh lý và triệu chứng bệnh

by admin
0 comment
Dấu hiệu bệnh lý là gì? Dấu hiệu bệnh lý có ý nghĩa gì trong chẩn đoán bệnh